jamiedebatz.nl

Kies in de kalender de door u gewenste tijd en datum. Door drukte kan het zijn dat er geen plaats meer is, bekijk dan de volgende weken of neem contact met mij op.

Selecteer hieronder welk type afspraak je wilt maken.

Gratis pijncheck

Er wordt geluisterd naar jouw klacht en er worden een aantal vragen gesteld. Daarna word gekeken waar de klacht zit en vandaan komt.

(20 minuten)

Fysieke pijnklacht behandeling

Tijdens deze afspraak komen de volgende onderwerpen aan bod.

  • Jouw klachten worden in kaart gebracht.
  • Jouw voedingspatroon wordt bekeken.
  • De klacht wordt behandeld.
  • Je krijgt specifieke oefeningen mee om het herstel te bevorderen.
(1 uur)

Personal Training

Een persoonlijke training in een prive gym.

(1 uur)